Stropní zvedací systémy
HANDI - MOVE HM 2540

Stropní zvedací systém HANDI-MOVE HM 2540 se používá pro přesun klienta ve vhodném závěsu v rámci jedné místnosti objektu. Systém je řešen s doprovodnou osobou, která ho obsluhuje.

Stropní zvedací systémy
HANDI - MOVE HM 2540

Stropní zvedací systém HANDI-MOVE HM 2540 se používá pro přesun klienta ve vhodném závěsu v rámci jedné místnosti objektu. Systém je řešen s doprovodnou osobou, která ho obsluhuje.

POUŽITÍ:
Přenosný převěšovací stropní zvedák HM 2540 je určen pro klienty na invalidních vozících s určitým stupněm samostatnosti a je vhodný i pro klienty s větším stupněm postižení. Je vynikající pro použití osobou, která potřebuje doprovod, neboť umožňuje imobilním osobám překonávat bariéry uvnitř objektů. Ovládání je řešeno pomocí kabelového elektrického dálkového ovladače nebo přepínače na samotném přístroji.

POPIS FUNKCE:
Na závěsném pásu zvedáku je upevněn vhodný úchyt. Klient s vozíkem přijíždí blíže a je zachycen do úchytu. Poté je pomocí úchytu zvednut a s doprovodem převezen na požadované místo. Po dojetí je úchyt sundán z klienta a závěsný pás je zpětně navinut do zvedáku.

OPTIMÁLNÍ UMÍSTĚNÍ:
Je převážně určen pro nesouvislé kolejové vedení bez možnosti převěšení klienta mezi jednotlivými kolejemi, například při překážce ve formě dveří. Je optimální pro rodinné domy, panelové domy, školy, domy pro seniory a rehabilitační ústavy.

VÝHODY:
Kladem je tichý provoz, jednoduchá obsluha, možnost libovolných zastávek a kabelový ovladač v ruce. Napájení všech činností je zajištěno akumulátory o napětí 24 VDC. Konstrukce je pevná a bezpečná s možností použití v rámci celého bytu, včetně sociálního zařízení. Dráha může být vybavena výhybkami pro umožnění změny směru jízdy. Klient má možnost samostatného ovládání klesání a stoupání bez asistence druhé osoby. V případě úplného vybití akumulátoru je možnost nouzového sestupu. Lze ji použít s různými záchytnými systémy pro handicapované občany, například zvedací plachtou, sedačkou nebo zvedacím hákem.

• Maximální zvedaná hmotnost 180 Kg.

• D
ráha hliníková s uchycením do stropu nebo zeď.

• B
aterie 24 V (9 Ah).

120 zvedacích cyklů na plně nabitý akumulátor.

• S
tandardní délka zvedacího popruhu 2 m.

• O
vládač - kabelový (použitelný i ve vodě), tlačítka na motoru.

Pro cenu stropního zvedacího systému HANDIMOVE HM 2540, možnosti státního příspěvku a průběhu zakázky nás prosím kontaktujte. Seznámíme vás s možnostmi financování i s průběhem celé zakázky.

Pro cenu stropního zvedacího systému HANDI- MOVE HM 2540 , možnosti státního příspěvku a průběh zakázky nás prosím kontaktujte. Seznámíme vás s možnostmi financování i s průběhem celé zakázky.